Filter

Zaštita od pada koristi se za radnike koji obavljaju rad na visini.

Za rad na visini smatra se rad koji radnik obavlja, koristeći oslonac, na visini 3 m i više od čvrste podloge, pri čemu radni prostor nije zaštićen od pada.

Rad na visini pri korišćenju opreme za rad jesu sve aktivnosti prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine veće od dva metra od podloge usled toga što radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.

Pad sa visine je najčešći uzrok smrtnih slučajeva na gradilištu. Svaki rad na visini  zahteva mere opreza kako bi se smanjio rizik od povređivanjai zato je neophodno da se odgovorno koristi zaštita od pada.

Sprečavanje i ublažavanje pada, uz ostale mere, može se postići obaveznim korištenjem zaštitne opreme, u koju spadaju: 

Pojasevi za rad na visini 

Užad i apsorberi

Uređaji za ograničavanje pada i blokatori pada 

Konektori i karabineri