Filter

Zaštita disajnih organa štiti od rizika u radnom okruženju  koji dolaze od sitnih čestica prašine, pare i različitih vrsta organskih i neorganskih jedinjenja, i mogu ih ozbiljno i trajno oštetiti.

U zavisnosti od vrste rizika, zaštita disajnih organa – respiratornih organa, podrazumeva upotrebu maske, polumaske, respiratora i različitih filtera za njih

Kofil maske

Kofil maske su najjednostavniji oblik zaštite. One štite od tečnih i čvrstih aerosola, dima i sitnih čestica (zavisno od klase zaštite), ali ne štite od gasova i isparenja. Zato se često koriste kod zagađenja vazduha.

Pokrivaju usta i nos, mogu da budu horizontalno ili vertikalno sklopive radi lakšeg odlaganja i mogu da budu sa filterom ili bez filtera.

Prema klasi zaštite, dele se na FFP1, FFP2 i FFP3 (Filtering Face Piece ) u skladu sa standardom EN 149. Testiranje se vrši korišćenjem NaCl aerosola prosečne veličine 0,6 µm i meri se ukupno propuštanje.

FFP1 maske filtriraju najmanje 80% čestica, dok je ukupno propuštanje najviše 25%.

Štite od netoksične i nefibrogene prašine, tečne aerosoli i neprijatnih mirisa, tako da se najčešće koriste u građevinskoj i prehrambenoj industriji, ili kao zaštita od prašine u kućnim radionicama.

FFP2 maske filtriraju najmanje 94% čestica, dok je ukupno propuštanje najviše 11%.

FFP2 klasifikacija je slična američkoj N95 i kineskoj KN95 klasi zaštite.

Štite od dima, aerosola i štetnih i fibrogenih čestica, kao i od nekih vrsta respiratornih virusa i bakterija.

Imaju široku primenu, najčešće u metaloprerađivačkoj industriji, livnicama, rudarstvu, industriji stakla, građevini, poljoprivredi.

FFP3 maske filtriraju najmanje 99% čestica, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 5%.

Pružaju najviši nivo zaštite od FFP maski, štite od otrovnih i štetnih vrsta prašine, dima i aerosola, veoma finih čestica prašine kao što su od azbesta ili keramike, nekih virusa, bakterija i gljivica. Veoma su efikasne u zaštiti od zagađenja vazduha, ali ne štite od gasova, posebno azotnih oksida.

Polumaske

Polumaske pokrivaju nos i usta. Mogu imati jedan ili dva filtera. Odgovarajući filteri štite od čvrstih i tečnih aerosola, gasova i isparenja.

Filteri se biraju u skladu sa rizicima radne sredine i time se obezbeđuje maksimalna efikasnost polumaske. Veoma je važan pravilan izbor filtera i njihova pravovremena zamena.

Maske

Maske pokrivaju celo lice, odnosno oči, nos i usta. Koriste se kada nivo kontaminiranosti prelazi mogućnosti zaštite polumaski, odnosno kada je potrebno zaštititi i oči.

Kao i polumaske, maske (gas maske) mogu imati jedan ili dva filtera. Odgovarajući filteri štite od čvrstih i tečnih aerosola, gasova i isparenja.

Filteri se biraju u skladu kontaminacijama od kojih je potrebno zaštititi se, i tako se obezbeđuje maksimalna efikasnost polumaske. Veoma je važan pravilan izbor filtera i njihova pravovremena zamena, kao i pravilna upotreba maske.