Filter

Zaštitne rukavice ili radne rukavice štite vaš najvažniji i nezamenjivi alat – vaše ruke, zato uvek obratite pažnju da dobro izaberete zaštitne rukavice za rad, koristite ih i redovno menjate.

Postoji puno vrsta zaštitnih rukavica, koje štite od širokog spektra opasnosti i rizika.

Kada odlučujete koje zaštitne rukavice da izaberete, uzmite u obzir vrstu rizika/opasnosti kojoj ćete biti izloženi i samu prirodu posla.

Odredite vrstu hemikalija kojoj ste izloženi i trajanje te izloženosti, odredite da li je važno zaštititi samo dlan i šaku ili i podlakticu, zatim koji su zahtevi za prijanjanje (suvo/mokro/masno), da li je važna otpornost na abraziju, termička zaštita.

Na kraju, odredite odgovarajuću veličinu rukavica da bi optimalno iskoristili njihovu zaštitu.

Prema vrsti materijala kod nas možete naći kožne rukavice, kombinovane rukavice, močene rukavice i tekstilne rukavice.

Prema vrsti rizika od kojih štite, tu su rukavice otporne na prosecanje, mesarske rukavice, termoizolacione  i elektroizolacione rukavice, rukavice za zaštitu od hemikalija.