Filter

Izloženost štetnoj buci predstavlja rizik za zdravlje, pa je u radnim okruženjima gde je nemoguće smanjiti nivo buke ispod 85dB, neophodno koristiti zaštitnu opremu da bi se obezbedila zaštita sluha, da ne bi došlo do posledica kao što su oštećenje ili potpuni gubitak sluha.

Zaštita sluha se postiže upotrebom sledeće lične zaštitne opreme:

Antifoni – sastoje od materijala za prigušivanje zvuka u mekanim jastučićima za uši, unutar čvrstih školjki povezanih držačem. Pored standarnih antifona – naušnica, slušalica, sada u ponudi antifona postoje i sklopivi antifoni, antifoni koji se montiraju na šlem, antifoni visoke vidljivosti, antifoni sa elektronskom kontrolom nivoa buke, antifoni sa radio vezom…

Čepići za uši – mogu biti za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, od različitih materijala i oblika, neki su povezani vrpcom ili ramom. Za lakšu upotrebu i bolju dostupnost, u velikim sistemima mogu biti skladišteni u dispenzerima velikog kapaciteta pojedinačnih čepića, koji se montira na zidu na odgovarajućem mestu i po potrebi dopunjava